Area of Practice

Mr. Alam-Khan is gespecialiseerd in het:

 • Personen-en Familierecht (in breedste zin des woords)  
 • Vreemdelingenrecht  
 • Sociaal Zekerheidsrecht.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de volgende zaken:

 • echtscheiding;
 • toestemming huwelijk;
 • omgang en/of hoofdverblijf;
 • ouderschapsplan opstellen;
 • alimentatie;
 • boedelverdeling;
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
 • echtscheidingsconvenant opstellen;
 • naamswijziging;
 • ontkenning en/of vaststelling vaderschap;
 • voogdij/gezag;
 • vervangende toestemming;
 • ondertoezichtstelling;
 • uithuisplaatsing;
 • verevening pensioenen;
 • naturalisatie; 
 • meerderjarigheidsverklaring;
 • verhaalsbijdrage;
 • uitkeringen (bijstand, WW,  ZW,  AOW,  WAJONG, WIA, WAO, AWBZ, BBZ, kinderbijslag etc.);​
 • weigering van een gehandicaptenparkeerkaart;
 • PGB zaken; 
 • WAV boete;
 • vreemdelingenzaken, zoals gezinshereniging, visa kort  verblijf,  aanvragen/wijzigen/intrekken van een verblijfsvergunning;
 • vreemdelingenbewaring ( illegalen);
 • aanvragen artikel 8 EVRM;

U kunt ook terecht voor de volgende zaken:

 • hoger beroep in WSNP zaken;
 • ontruimingszaken;
 • loonvorderingen;
 • wijziging bewindvoerder;
 • burenruzies;