EVALUTIEFORMULIER


Zaaknummer:

Naam:

Datum:

Email:

1.Hoe bent u bij ons kantoor terecht gekomen?

2.Hoe beoordeelt u de ontvangst op het kantoor?

3.Hoe beoordeelt u het persoonlijk contact met de advocaat?

4.Hoe beoordeelt u de wijze waarop op uw vragen en/of opmerkingen is gereageerd?

5.Hoe beoordeelt u de telefonische bereikbaarheid?

6.Hoe beoordeelt u de wijze waarop is omgegaan met u privacy?

7.Hoe beoordeelt u het optreden van de advocaat in uw zaak ?

8.Welke rapportcijfer zou u geven voor de behandeling van u zaak door ons kantoor (van 1 tot 10)?

9.Heeft u nog op – of aanmerkingen?

10.Zou u nog een recensie/beoordeling over ons willen schrijven welke op ons website kan worden geplaats?
Zo ja, wilt u in dat geval ook aangeven, hoe u wenst te worden vermeld op de website.