Publications

Hieronder vindt u een aantal uitspraken waar mr. A. Alam-Khan als advocaat optrad:

ECLI:NL:GHAMS:2012:BY3779
LJN BY3779, Gerechtshof Amsterdam, 200.084.223/01

Datum uitspraak: 17-07-2012
Datum publicatie: 21-11-2012
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Vervolg op tussenbeschikking van 23 augustus 2011; is de verplichting tot het verschaffen van partneralimentatie geëindigd omdat de onderhoudsgerechtigde is gaan samenleven met een ander als …

 

 

ECLI:NL:CRVB:2012:BY3618
LJN BY3618, Centrale Raad van Beroep, 10/5642 WWB

Datum uitspraak: 20-11-2012
Datum publicatie: 21-11-2012
Rechtsgebied: Bijstandszaken
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Wat appellante heeft aangevoerd kan niet worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die verlening van bijzondere bijstand met terugwerkende kracht …

 

 

ECLI:NL:GHAMS:2012:BX1587
LJN BX1587, Gerechtshof Amsterdam, 200.097.247/01

Datum uitspraak: 08-05-2012
Datum publicatie: 16-07-2012
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Wijziging kinderalimentatie; beoordeling van de draagkracht van de man, die voortdurend een zeer omvangrijke schuldenlast heeft gehad.

 

 

ECLI:NL:GHAMS:2012:BV8264
LJN BV8264, Gerechtshof Amsterdam, 200.093.430/01

Datum uitspraak: 10-01-2012
Datum publicatie: 08-03-2012
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Man niet-ontvankelijk in verzoek tot ontkenning vaderschap omdat hij het heeft ingediend buiten de termijn van een jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de …

 

 

ECLI:NL:GHAMS:2011:BV2013
LJN BV2013, Gerechtshof Amsterdam, 200.086.901/01

Datum uitspraak: 18-10-2011
Datum publicatie: 26-01-2012
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij de vaststelling van de bijdrage van de vrouw in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen wordt geen rekening gehouden met de verliezen die de vrouw lijdt in haar onderneming.

 

 

ECLI:NL:GHAMS:2011:BT1698
LJN BT1698, Gerechtshof Amsterdam, 200.084.223/01

Datum uitspraak: 23-08-2011
Datum publicatie: 15-09-2011
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Is de verplichting van de onderhoudsplichtige om levensonderhoud te verschaffen geëindigd? De onderhoudsplichtige heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de onderhoudsgerechtigde met …

 

 

ECLI:NL:RBSGR:2001:AD5418
LJN AD5418, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 01/19061

Datum uitspraak: 29-05-2001
Datum publicatie: 12-11-2001
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig
Vindplaats: 
JV ; 2001, S252
 
Inhoudsindicatie: SAMENVATTING Bewaring / kennisgeving / schadevergoeding. De gemachtigde van verweerder heeft ter zitting verklaard dat de bewaring is opgeheven, omdat verweerder de rechtbank niet tijdig met …