Bereikbaar op:
T: +31 (0)15 7600024
E: info@alam-khan.nl

Openingstijden:
Maandag – Vrijdag van: 
9.00 tot 13.00 uur
13.30 tot 17.00 uur

Het motto van het kantoor is:

Voor elk probleem is een oplossing!

 

 

U wordt helder uitgelegd hoe uw situatie is en wat er verandert bij de verschillende keuzes. Speciale aandacht wordt besteed aan de praktische kant van de zaak. U krijgt altijd op maat gesneden advies, de oplossing die voor u in uw situatie tot het beste resultaat leidt.Conflicten dienen in de eerste plaats in overleg en op een vreedzame manier opgelost te worden. Mocht dit niet lukken dan is procederen de weg.In (familie) zaken is er niet altijd een winnaar en een verliezer. Het gaat erom dat u uw leven, na een (redelijke) oplossing, weer kunt oppakken en verder kunt gaan.

mr. Alam-Khan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wat valt bijvoorbeeld onder het Personen- en Familierecht?

 • echtscheiding
 • scheiding van tafel en bed
 • toestemming huwelijk
 • omgang en/of hoofdverblijf
 • ouderschapsplan opstellen
 • kinderalimentatie
 • partneralimentatie
 • boedelverdeling
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • echtscheidingsconvenant opstellen
 • voornaamswijziging
 • ontkenning en/of vaststelling vaderschap
 • erkenning/voogdij/gezag
 • vervangende toestemming
 • ondertoezichtstelling
 • uithuisplaatsing
 • verevening pensioenen
 • meerderjarigheidsverklaring
 • bijzonder curator in afstammingszaken
  etc.

Wat valt bijvoorbeeld onder het vreemdelingenrecht?

 • aanvraag/wijzigen/intrekken of verlengen van een verblijfsvergunning
 • visum kort verblijf
 • gezinshereniging
 • naturalisatie
 • afgife paspoort
 • vreemdelingenbewaring ( illegalen)
 • aanvragen obv het EU recht, zoals artikel 8 EVRM
 • WAV boete
  etc.

Wat valt bijvoorbeeld onder het Sociaal Zekerheidsrecht?

 • bijstandsuitkering
 • Ziektewet
 • Werkloosheidsuitkering
 • WAJONG of WIA (arbeidsongeschiktheid)
 • AOW of pensioen
 • PGB zaken
 • kinderopvangtoeslag
  etc.

Wat valt bijvoorbeeld onder Algemeen Bestuursrecht?

 • weigering van een gehandicaptenparkeerkaart
 • verklaring omtrent goed gedrag
  etc.

Wat valt bijvoorbeeld onder civiel recht?

 • hoger beroep in WSNP zaken
 • wijziging/opheffing bewind/curatele/mentorschap
 • letselschade