Het motto van het kantoor is:

Voor elk probleem is een oplossing!

 

U wordt helder uitgelegd hoe uw situatie is en wat er verandert bij de verschillende keuzes. Speciale aandacht wordt besteed aan de praktische kant van de zaak. U krijgt altijd op maat gesneden advies, de oplossing die voor u in uw situatie tot het beste resultaat leidt.Conflicten dienen in de eerste plaats in overleg en op een vreedzame manier opgelost te worden. Mocht dit niet lukken dan is procederen de weg.In (familie) zaken is er niet altijd een winnaar en een verliezer. Het gaat erom dat u uw leven, na een (redelijke) oplossing, weer kunt oppakken en verder kunt gaan.

 

De voornaamste specialisaties zijn:

 • Personen-en Familierecht (in breedste zin des woords);
 • Vreemdelingenrecht;
 • Vreemdelingenbewaring;
 • Sociaal Zekerheidsrecht;
 • Algemeen Bestuursrecht;

 

Wat valt bijvoorbeeld onder het Personen- en Familierecht?

 • echtscheiding;
 • scheiding van tafel en bed;
 • toestemming huwelijk;
 • omgang en/of hoofdverblijf;
 • ouderschapsplan opstellen;
 • kinderalimentatie;
 • partneralimentatie;
 • boedelverdeling;
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
 • echtscheidingsconvenant opstellen;
 • voornaamswijziging;
 • ontkenning en/of vaststelling vaderschap;
 • erkenning/voogdij/gezag;
 • vervangende toestemming;
 • ondertoezichtstelling;
 • uithuisplaatsing;
 • verevening pensioenen;
 • meerderjarigheidsverklaring;
 • etc.

 

Ook treedt de advocaat op als bijzonder curator in afstammingszaken.

 

Wat valt bijvoorbeeld onder het vreemdelingenrecht?

 • aanvraag/wijzigen/intrekken of verlengen van een verblijfsvergunning;
 • visum kort verblijf;
 • gezinshereniging;
 • naturalisatie;
 • afgife paspoort;
 • vreemdelingenbewaring ( illegalen);
 • aanvragen obv het EU recht, zoals artikel 8 EVRM;
 • WAV boete;
 • etc.

 

Wat valt bijvoorbeeld onder het Sociaal Zekerheidsrecht?

 • bijstandsuitkering;
 • Ziektewet;
 • Werkloosheidsuitkering;
 • WAJONG of WIA (arbeidsongeschiktheid);
 • AOW of pensioen;​
 • PGB zaken; 
 • kinderopvangtoeslag;
 • etc.

 

Wat valt bijvoorbeeld onder Algemeen Bestuursrecht?

 • weigering van een gehandicaptenparkeerkaart;
 • verklaring omtrent goed gedrag;
 • etc.

 

Vanwege de ruime praktijkervaring kunt U ook terecht voor de volgende zaken:

 • hoger beroep in WSNP zaken;
 • ontruimingszaken;
 • vordering achterstallig loon;
 • vorderingen;
 • wijziging bewindvoerder;
 • burenruzies;