Bereikbaar op:
T: +31 (0)15 7600024
E: info@alam-khan.nl

Openingstijden:
Maandag – Vrijdag van: 
9.00 tot 13.00 uur
13.30 tot 17.00 uur

Op alle werkzaamheden zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Alam-Khan, zoals ook vermeld op de achterkant van het intakeformulier/ de overeenkomst van de opdracht.

In de Algemene Voorwaarden is een beperking van de beroepsaansprakelijkheid opgenomen. Advocatenkantoor Alam-Khan is voor de financiële gevolgen van eventuele beroepsaansprakelijkheid verzekerd, waarbij de dekking voldoet aan de daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Alle werkzaamheden van Advocatenkantoor Alam-Khan worden uitgevoerd in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften in respectievelijk de Advocatenwet, de verordeningen, richtlijnen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Advocatenkantoor Alam-Khan hanteert een klachtenregeling volgens het model van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze klachtenregeling bestaat de mogelijkheid om problemen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, voor te leggen aan de Rechtbank te Den Haag.