Bereikbaar op:
T: +31 (0)15 7600024
E: info@alam-khan.nl

Openingstijden:
Maandag – Vrijdag van: 
9.00 tot 13.00 uur
13.30 tot 17.00 uur

U wilt, graag van tevoren, weten waar u financieel aan toe bent.

TOEVOEGING

Tijdens het eerste gesprek worden de kansen, de aanpak en de kosten met u besproken. Ook wordt gekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Meer info hierover kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Als u door een beperkt inkomen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, betaalt de overheid grotendeels de kosten van de advocaat en u betaalt slechts een eigen bijdrage aan de advocaat. In dit geval worden ook alle eventuele kortingen waar u recht op heeft meegenomen. Het is immers, zonde om meer te betalen dan hoeft.

Na ontvangst van de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand zal de Raad voor Rechtsbijstand middels controle bij de Belastingdienst en de Gemeente nagaan of het inkomen en vermogen van de cliënt onder de voorgeschreven grenzen blijft. De Raad gaat daarbij uit van het inkomen en vermogen zoals dat aanwezig was 2 jaar voor de aanvraag (het zogenaamde ‘Peiljaar’). Op basis van de door de Belastingdienst en Gemeente verstrekte gegevens neemt de Raad vervolgens een beslissing. De cliënt wordt dan een eigen bijdrage opgelegd welke hij aan de advocaat dient te betalen. In sommige gevallen kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. Ook hier leest u meer over op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

BETALING

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan dient u de kosten van de advocaat geheel zelf te betalen. Dat kan op basis van een uurtarief of een totaalafspraak. Het uurtarief kan variëren afhankelijk van de spoedeisendheid, het financieel belang en het eindresultaat.
Het minimale uurtarief is €250,= per uur exclusief btw. Bovenop het tarief kunnen nog de volgende kosten komen: 21% btw, griffierechten, kosten uittreksels, kosten deurwaarder, kosten publicatie in de krant, internationale betekening, kosten inwinning advies derden etc.

 

AFWEZIGHEID STICHTING DERDENGELDEN

Mijn kantoor heeft geen Stichting Derdengelden. Dat betekent dat ik geen derdengelden voor u kan ontvangen. Eventuele schadevergoeding die voortvloeit uit vreemdelingenzaken kunnen door de IND rechtstreeks op uw eigen rekening worden overgemaakt. Deze derdengelden kunnen wij dus niet voor u beheren.